Лицензионната комисия към БФС съобщи на официалния сайт на съюза, че варианта Нефтохимик просто да прехвърли лиценза си за "А" група на ЦСКА е невъзможен.

"...лиценз не може да се прехвърля (чл.14, т.3), защото той предоставя правото на точно определено юридическо лице (ПФК/ФК), на базата на постигнати спортни резултати и изпълнени лицензионни критерии, да участва в съответното футболно първенство – европейски турнири, първенство за "А" група или "Б" група", гласи част от изявлението на БФС. "Армейците" имаха желание да вземат лиценза на бургазлии, които пък да се върнат в "Б" група с този на Чавдар Етрополе. Поне според лицензионната комисия това няма как да стане. Така ЦСКА ще трябва да търси друг вариант, ако иска да остане в елита.

"Във връзка със зачестилите информации и изказвания в медиите и покачващото се всеки ден напрежение сред многобройните фенове на футбола у нас относно вероятни възможности за промяна на правната форма на Професионален футболен клуб, получил лиценз за сезон 2013/2014 - чрез сливане, ликвидация или други методи за преобразуване, смятаме за необходимо да дадем следните пояснения:

Действително вътрешният организационен документ, който регулира преобразуването на футболните клубове - Правилник за статута на футболните клубове, допуска преобразуването съгласно действащото законодателство и при спазване на вътрешните актове на БФС.

Приложими вътрешни актове на БФС относно преобразуването, в случаите при кандидатстване за лиценз за участие в Европейските клубни турнири, първенствата и турнирите, администрирани от БФС, са съответните Наредби за клубно лицензиране. Неизпълнението или нарушаването на техните изисквания при предвидено/осъществено преобразуване има определени последици относно получаване, съответно отнемане на получен лиценз", гласи началото на изявлението.

"Лицензът се издава от Лицензионната комисия при БФС на основание на посочените наредби. УЕФА осъществява контрол по прилагането на наредбите, както и решава, дали ПФК получил лиценз за европейските турнири ще вземе участие в тях.

Предоставеният лиценз от БФС е обвързан с определен клуб, който се идентифицира като юридическо лице, с всички необходими за това данни, като Булстат, име, седалище, представляващ, размер на капитала и др., и предоставена от него информация за покриване на съответните критерии.

Наредбата за лицензиране императивно определя, че лиценз не може да се прехвърля (чл.14, т.3), защото той предоставя правото на точно определено юридическо лице (ПФК/ФК), на базата на постигнати спортни резултати и изпълнени лицензионни критерии, да участва в съответното футболно първенство – европейски турнири, първенство за "А" група или "Б" група.

Същевременно Наредбата за лицензиране предвижда, че за лиценз може да кандидатства футболен клуб, съгласно Правилника за статута на ФК и който е бил член на БФС поне 3 години до началото на сезона, за който се иска лиценз. Всяка промяна в този срок в правната форма на клуба, нарушаваща състезателното начало (вкл., промяна на седалище, промяна на символите на клуба (име, цветове, емблеми и др.) с цел ползване на тяхната популярност, избягване на плащане на задължения и други), се смята за прекъсване на този тригодишен срок и представлява нарушаване на условията за издаване на лиценз, което води до отказ за издаването на лиценз, съответно до неговото отнемане", се казва още в съобщението на Лицензионната комисия.