502 регистрирани безработни в Русенска област са постъпили на работа през февруари. От тях 311 са заети на първичния пазар, а 18 - по различни програми за заетост. Към края на месеца в двете бюра по труда в Русе и Бяла регистрираните безработни са 11 261. Техният брой намалява в сравнение с края на януари със 161. Като търсещи работа фигурират също и 581 души, които очевидно не са доволни от сегашната си заетост, 448 пенсионери и 186 учащи. Равнището на безработица за областта е 10,9%, то е намаляло с 0,2 в сравнение с януари.