ЦИК прекрати пълномощията на член на Централната избирателна комисия Ралица Негенцова, по нейна молба, става ясно от решение на комисията.

През април излезе решението на ВКС, което потвърди, че тя е председател на Висшия адвокатски съвет (ВАдС). На 26 юни тази година Ралица Негенцова е подала заявление от като член на Централната избирателна комисия, с което желае да бъдат прекратени пълномощията й като член и говорител на Централната избирателна комисия по собствено желание и поради встъпването й като председател на Висшия адвокатски съвет.

ЦИК взема решение от 26.06.2013г. с което на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия прекратява пълномощията й на член на Централната избирателна комисия.

На 24 април ВКС потвърди решение от 25.02.2013 на Избирателната комисия при Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и решение от 04.03.2013г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура, проведен на 23 и 24 февруари 2013 г. Още тогава Негенцова каза,че няма да остави колегите си до изборите, а след 12 май ще се отдаде само на адвокатската си дейност и на работата си като председател на ВАдС.