Съветът на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД освободи Борислав Борисов от Съвета на директорите на "Националната електрическа компания" ЕАД.

Неговото място заема Сава Савов. Промени са извършени и в АЕЦ "Козлодуй". От Съвета на директорите са освободени Валентин Николов, Теодор Шопов и Валентин Груев. Техните места се заемат от Иван Генов, Александър Николов и Георги Христозов. Изпълнителният директор на "Мини Марица изток" ЕАД и член на Съвета на директорите на въгледобивното дружество Теодор Дребов и Димо Димов също са освободени. Новоизбраните членове в състава на СД на "Мини Марица изток" ЕАД са Станимир Казлачев и Щерьо Щерев. Промяна в Съвета на директорите има и в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, след като бе освободен Георги Христозов. Новоназначен в състава на СД е Михаил Митков.