Продължава търсенето на 13 детегледачки и две медицински сестри за трите социални къщички, където през май трябва да бъдат преместени деца с различни заболявания, които сега обитават детски домове в различни градове и села. Община Русе подготвя трети подбор на документи, но очевидно трудно се намира пресечна точка на интересите, коментира главният експерт в Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Татяна Дончева. Тя допуска, че проблемът е и в заплатите, които ще получават работещите там - проектът, по който са изградени социалните жилища, предвижда минимална работна заплата за служителите. Дончева припомни, че личен асистент, който има 8-часов работен ден и се грижи за един или най-много двама болни, получава 480 лева, също по европейски проект.
За всяка от къщичките са необходими по един социален работник и една медицинска сестра и по 13 детегледачки, които ще обгрижват питомците, част от които са със сериозни здравословни проблеми и изискват индивидуална грижа. За домакин и управител позициите са по една - обща за трите жилища. Все пак има опция за дофинансиране, каза Дончева и напомни, че през май децата вече ще заживеят в къщичките.