32-годишен мъж осъди работодателя си заради кошмара, който е изживял през 2011 година, докато е изпълнявал задълженията си. С.Д. отстранявал повреди по уличната канализация, причинени при изкопи. Преди 3 години работата му го отвела на ул.“Обзор“ в кв.“Дружба2“, където трябвало да огледа счупена от багер муфа на тръбопровод. Когато влязъл в изкопа, изведнъж отгоре му се изсипало голямо количество пръст и той бил затрупан. От шок и болка С.Д. изпаднал в безсъзнание. След тежката трудова злополука младият мъж бил освидетелстван като инвалид със 78% намалена работоспособност и пенсия от 194.49 лева. Затова той поиска работодателят да му изплати обезщетение в размер на 50 000 лева за претърпените болки и стрес, както и близо 45 000 лева за пропуснати ползи. Съдът обаче сметна, че С.Д. заслужава да бъде компенсиран с 15 000 лева за причинения емоционален дискомфорт и 2861 лева за пропуснати ползи. Решението може да се обжалва.