100 лева рента на декар вече са малко за някои ниви от Държавния поземлен фонд, които всяка година се разиграват на търг. Вчера арендатор предложи 131 лева за парцел в землището на Обретеник и надцака конкурентите си, които бяха оферирали 91, 102 и 105 лева. За земя в Пиргово се предложиха 111 лв./декар.
Ренти над 100 лева не бяха изключение вчера, макар да имаше и оферти за под 50 лева. За ниви в Горно Абланово и Батин се предложиха 99 лева, за Босилковци - 88 лева, Сеново 71 лева, Глоджево 81 лв. и др.
След като вчера бяха отворени офертите за Борово, Бяла, Ветово и Две могили, днес наддаването продължава за нивите от ДПФ в общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ценово, в които стандартните ренти са най-високи и е напълно възможно рекордът от 131 лева да бъде подобрен. Макар че зърнопроизводители коментираха вчера, че тази цена е нереална и трудно ще се избие. Разбира се, трябва да се има предвид, че това е цената в перспектива, валидна за следващите десет години, за които остава неизменна. За това време пазарните наеми за земеделската земя вероятно ще се покачат значително, най-малко заради нарастващите европейски субсидии за единица площ, които сега са две трети от тези в старите страни членки.
Както „Утро“ писа, за период от 10 години се отдават 5079 декара държавни ниви. За всички землища началната тръжна цена е една и съща - 27 лева на декар годишно. Вижда се обаче, че тя се оказва твърде ниска и с лекота се увеличава 2-4 пъти.
За отдаване се предлагат над 10 000 декара пасища и мери при начална цена 6 лева/дка. За тях вчера имаше оферти по 12 лева/дка. 414 декара съществуващи и запустели ниви ще се разиграят на търга за създаване и отглеждане на трайни насаждения, за които има получени предварителни заявки. За тях наемите варират в течение на периода, като за първите 3-4 наем не се събира. Офертите вчера бяха за 43 и 72 лева на декар годишно, предложени от земеделски производител за създаване на масиви с орехови насаждения в Горно Абланово.
Предлагат се за отдаване 7 дка съществуващи трайни насаждения и 2318 дка ливади.