Преди години тук имаше алеи с асфалт, а сега е непроходима джунгла въпреки доброто ни желание и старание да поддържаме гробовете на покойните си близки. Това сигнализираха в „Утро“ роднини на хора, починали преди 1984 г. и положени в парцел III-7 на гробищния парк „Чародейка“. В събота, когато бе Черешова задушница, хората са били принудени да разсичат клони, да си проправят път в камари от пръст и човешки кости и да търсят подход към гробовете.
Този район е обявен за санитарна зона през 1984 г. от Министерството на здравеопазването след разширяването на жилищния квартал, затова и там повече не се погребват покойници, обясни Пламен Събев, управител на гробищния парк „Чародейка“. Заради липса на достатъчно ресурс обаче общинското предприятие не успявало да поддържа алеите в този район, който пък рядко се посещавал от живи роднини на покойниците.
Вярно е, че дори двама да са, трябва да е осигурен достъп, затова ще се постараем до следващата Задушница всичко да е наред, обеща Събев.