Стефан Костов заема позицията регионален мениджър, отговорен за бизнеса на Пощенска банка в Северна България, от 2004 г. Преди това заема мениджърска позиция в Unilever България. Започва кариерата си през 1997 г. като счетоводител и дилър в Русенския клон на Юнионбанк. Завършва Икономическия университет във Варна с магистърска степен по икономика, а след това специализира банков мениджмънт в Стопанска академия Свищов.
Преминал e курсове и специализации в Брюксел, Лондон, Атина и Букурещ.

-Г-н Костов, какви са тенденциите на финансовия пазар в момента?
-В момента банковият пазар е много динамичен. Всички банки са в условия на много силна конкуренция и клиентите имат възможността да избират между много широк набор от предложения според индивидуалните си нужди. Банките основно са се съсредоточили върху ипотечното кредитиране – лихвите при жилищните кредити паднаха до исторически нива, особено при левовите предложения. Основен двигател на тези процеси е потребителското поведение – то диктува тази динамика. Клиентите търсят и избират продукти, които им носят добавена стойност. Разчитат както на добър опит с дадена банка, така и на професионалното финансово консултиране. Постепенно се разчупва мисленето, че един модерен и сравнително непознат продукт в България непременно крие някаква уловка. В условията на тази силна конкуренция ние в Пощенска банка сме в постоянно търсене на решения, които допринасят за подобряване на обслужването, за предоставяне на по-голяма гъвкавост, за пестене на време при ползването на предлаганите банкови услуги. За да отговорим на постоянно променящите се очаквания и нужди на клиентите, се стремим да бъдем иновативни, да използваме различни платформи за развиване на нови банкови продукти, да комбинираме предложения, да надграждаме съществуващите.
-Какво показват вашите цифри - продължава ли да спестява българинът през 2013 г. и какви са наблюденията Ви за първите два месеца на 2014 г.?
-По данни на БНБ към края на януари 2014 г. домакинствата имат спестени 40 млрд. лева в банки, като нарастването спрямо година по-рано е с 10,7 на сто. Традиционно Пощенска банка е сред топ 5 от най-предпочитаните финансови институции в страната за депозиране на средства на граждани, затова и нашите данни за периода показват увеличение на спестяванията. Тази тенденция се запазва и през първите два месеца на 2014 г. – домакинствата продължават да имат интерес към спестовните ни продукти. Клиентите са предпазливи в своите финансови решения и се въздържат от необмислени покупки, като алтернативите, които можем да им предложим, вече не са само срочни депозити. Те включват разнообразни спестовни и разплащателни сметки с атрактивни лихвени условия, които позволяват много по-голяма гъвкавост.
-Как стимулирате клиентите си, които имат възможност да заделят средства и да търсят добра доходност от спестяванията си?
-С цел да насърчим клиентите да продължат да пестят, ние им предоставяме продукти, които им осигуряват необходимата свобода да разполагат със спестяванията си. По този начин отговаряме на конкретните нужди – дали имат възможност да внасят суми всеки месец, колко пъти в годината имат по-големи разходи и съответно имат нужда да теглят от сметката си, дали търсят допълнителен месечен доход от спестяванията си или са склонни към дългосрочни решения, комбинирани с взаимни фондове, които съответно носят по-висока доходност. Всеки един клиент може да намери в Пощенска банка своя продукт за краткосрочно или по-дългосрочно спестяване и за осигуряване на добър стандарт за бъдеще. В момента например предлагаме един иновативен за нашата страна продукт, наречен „Лоялен спестител”, който възнаграждава клиентите с допълнителна бонус лихва за тяхната спестовност.
-Какъв е профилът на вашите клиенти?
-Разбира се, това са хора в активна възраст между 25 и 55 години, със средно и висше образование. Като преобладаващата част от клиентите ни в региона са служители на частни компании. Забелязва се и една тенденция, че напоследък българинът е по-склонен да спестява и в млада възраст, като дол-ната граница на клиентите ни с депозитни сметки е 30 години. Това говори, че хората от една страна имат доверие в банковата система, а от друга планират финансите си по начин, че те да им носят и по-висока доходност.
-Разкажете ни повече за характеристиките на новия спестовен продукт „Лоялен спестител“?
-Екипът на Пощенска банка разработи специален иновативен продукт за граждани, които планират да спестяват активно през годината. „Лоялен спестител” е спестовна сметка в лева, евро и щатски долари, създадена да възнаграждава спестовността у клиентите чрез изплащане на допълнителна бонус лихва, стимулирайки ги да не разходват средствата си. Характерно за сметката е допълнителната бонус лихва, с която доходността от продукта достига до 3.7% в лева/евро на годишна база. Предимството на „Лоялен спестител” е, че позволява на клиентите да теглят средства от сметката си веднъж в рамките на 12-месечен период, като в същото време обаче могат да довнасят средства по всяко време, без ограничение – по този начин банката ги поощрява да внасят и спестяват, като изплаща бонус лихва в сравнение с обикновените спестовни сметки.
-Споменахте, че в момента фокусът на банките е върху жилищно кредитиране. Какви са актуалните предложения?
-За нас като банка е особено важно да бъдем близо до своите клиенти и да отговаряме максимално на техните нужди. Затова през 2013 г. създадохме друг иновативен за българския пазар продукт „Спестовен жилищен кредит”. Водещото му преимущество е автоматичното намаляване на лихвата по кредита, когато клиентите увеличават размера на спестяванията си в банката. В Пощенска банка отчитаме факта, че клиентите ни желаят да изплатят ипотечния си кредит по-бързо, затова от февруари 2014 г. въведохме и допълнителна функционалност – клиентите ни да изплатят кредита си по-бързо, без да увеличават месечната си вноска или да правят допълнителни плащания. По този начин те могат да погасят кредита си с 6 г. по-рано. Как може да се съкрати срокът – взимаме за пример клиент, който е изтеглил кредит от 60 000 лева при промоционална лихва 6.3% за срок от 30 г. и има баланс по сметки в Пощенска банка над 10 000 лв. С въвеждането на новата функционалност на „Спестовен жилищен кредит” клиентът автоматично ще получи 0.4% отстъпка от лихвата си. Благодарение на по-ниската лихва всеки месец той ще изплаща по-голяма част от главницата по кредита, без да увеличава размера на вноската си. Това ще доведе до общо намаляване на срока на изплащане с 3 г., а клиентът ще е спестил ефективно 13 820 лв. от лихви.
-А какъв е началният лихвен процент на този вид жилищен кредит?
-В момента имаме специална промоция по лихвите на „Спестовен жилищен кредит”. Тя е лимитирана и ще важи само до 31.05.2014 г. В зависимост от размера на спестяванията на клиента в банката лихвата по кредита намалява до 5.7%. Както и досега, клиентите ще могат да разполагат със спестяванията си свободно и да получават приходи от лихви по тях. Дори и да нямат вложения при нас, кредитополучателите ще се възползват от изключително изгодна първоначална лихва от 6.3%. Максималната сума на кредита е 500 000 лв. със срок на погасяване до 35 години.
-В региона на Русе има много хора, които работят в чужбина. Практиката показва, че за тях е много трудно да закупят имот чрез банков кредит у нас, тъй като изкарват доходите си в друга държава. Как може се преодолее това?
-Ние вярваме, че макар и да работят извън границите на България, нашите сънародници, които към момента са повече от 2 милиона зад граница, имат нужда от сигурен финансов партньор в страната си. Напоследък се забелязва все по-нарастващо търсене на финансиране от страна на тези клиенти, поради това разработихме специален жилищен кредит за българи, работещи в чужбина.  Кредитът „У дома“ представлява целеви кредит за покупка на имот, от който могат да се възползват лица с българско гражданство и адресна регистрация у нас, и които имат официално удостоверени трудови доходи от чужбина. Размерът на кредита „У дома” е между 40 000 и 500 000 лева, с възможност за дълъг срок на изплащане до 25 години. До края на юни 2014 г. клиентите са освободени от такса за кандидатстване, няма такса и за предсрочно погасяване със собствени средства след първите три години. Документи може да подаде всеки български гражданин, който има постоянен трудов договор в Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария от поне една година. Кандидатстването е максимално улеснено, а за конкретни въпроси по продукта, нашите сънародници могат да се консултират и от чужбина.
-А какъв е вашият поглед върху бизнеса в Русе и област-та?
-Икономическото развитие на област Русе е на средни нива, най-вече поради ниската инвестиционна активност в област-та и тежките ефекти на кризата върху местния пазар на труда. От 2009 г. насам безработицата в областта нараства всяка година, като през 2012 г. достига средногодишна стойност от 12,9%. Въпреки това прави впечатление, че средногодишният доход на лице от домакинство в областта през 2012 г. е над средния за страната (4461 лв.), което е чувствително по-високо от нивата в другите големи области в Северна България - Варна, Враца, Велико Търново, по данни на Института за пазарна икономика. След чувствителен спад на местните инвестиции в дълготрайни материални активи през 2009 и 2010 г., през 2011 г. се забелязва леко възстановяване. Обратната тенденция се наблюдава при преките чуждестранни инвестиции - бавен, но стабилен ръст, като за 2012 г. надхвърлят 347 млн. евро. А това очертава една положителна тенденция за икономическото развитие на региона като цяло. Показателни са и нашите данни. През 2013 г. отбелязваме ръст на бизнес и жилищното кредитирането с повече от 15% спрямо 2012 г. В региона на Русе Пощенска банка финансира предимно компании от леката промишленост – малки предприятия от хранително-вкусовата промишленост, транспортни фирми и земеделски производители. Интересното е, че нашите банкови офиси обслужват също и клиенти от северната ни съседка Румъния. Нашата банка е препоръчана от Посолството на РБългария в Букурещ, а фактът че румънски граждани и компании са наши клиенти показва колко е висока оценката на бизнеса дори и зад граница.  Пощенска банка предлага едни от най-добрите условия в ипотечното кредитиране, а също и при спестовните продукти и това ни прави предпочитаната банка в региона както от българи, така също и от румънски граждани.
-Кои са предпочитаните банкови продукти от клиентите ви в региона на Русе?
-Забелязва се особен интерес в региона към потребителските и жилищните кредити. Като доказателство за високото доверие на хората от град Русе и клиентите ни от Румъния е ръстът, който бележим при депозитните влогове, както и засилено търсене и използване на кредитни карти. При кредитните карти ръстът се дължи и до известна степен на преференциалните условия, които нашата програма за лоялност предлага на клиентите. MyRewards e най-щедрата програма за лоялност в България, чрез която клиентите стандартно получават до 4% отстъпка от стойността на покупките си с кредитни карти. А с най-новите ни търговски партньори по програмата Nike и Folli Follie процентът се увеличава до 10%. Регистрираме също и ръст при интернет банкирането, възползването от допълнителни услуги като SMS известия за движения по сметката, както и все по усилено разплащане на комунални задължения през АТМ устройства и чрез кредитни карти, като за това се ползват допълнителни отстъпки, чрез програмата MyRewards.
-Това нарастващо и все по-широко използване на банковите услуги означава ли, че българинът вече има и по-добра финансова култура?
-Определено да. В последните години наблюдаваме повишаване на финансовата култура. Може би това бе провокирано от настъпилата икономическа и финансова криза, вследствие на която хората много по-трудно и въздържано взимат решения, които са обвързани с по-сериозни финансови ангажименти. Все повече клиенти се интересуват от най-малките детайли при различните продукти, възползват се в голяма степен и от предимствата на пакетните предложения, които имаме. Ние разработваме тези продукти и ги комбинираме по различен начин именно, за да им бъдем максимално полезни. В ежедневната си комуникация с тях непрекъснато търсим тяхното мнение – дори в определени моменти си сменяме малко ролите с психолозите. Но във времена на криза е необходима изключителна гъвкавост, сигурност, разбиране и чисто човешко отношение. Логично – паралелно с тези процеси все повече се разширява достъпът до финансови продукти и услуги на пазара. Добре развиващият се и високо конкурентен финансов сектор дава възможност на хората да спестяват и взимат заеми, да инвестират в предприемачество и образование, като по този начин подобряват живота си. Може би клиентите не си дават сметка, но скоро ще усетят, че пазарът определено се раздвижва.
-След като финансовата грамотност е толкова важна, развивате ли в Пощенска банка дейности за подобряването й?
-В Пощенска банка постоянно се стремим да подпомагаме повишаването и подобряването на финансовата грамотност на клиентите. Процесът е двустранен – съответно непрекъснато инвестираме в подобряване на квалификацията на служителите чрез обучения и адаптиране на успешни международни практики и опит. Регулярно подготвяме информационни материали, които подробно представят предлаганите продукти и услуги и посочват всички предимства, възможности за приложение, за които хората не подозират, и т.н. Проведохме едно много показателно проучване сред потребителите на дебитните карти в страната съвместно с един от финансовите портали – MoitePari.bg. От него стана ясно, че потребителите не са напълно наясно с основни параметри по картите като лихви, такси и други. Затова една от основните ни цели при комуникирането на даден продукт към клиента е да предоставяме детайлна информация, като отговаряме дори на незададени въпроси. Като пример ще посоча една от последните информационни брошури, които разработихме – тя информира за всичките услуги, които предлагат банкоматите на Пощенска банка. Масово клиентите използват устройствата само за теглене на пари в брой и за справка за наличността по сметката. Клиентите започнаха да свикват и да се възползват от допълнителните възможности като – прехвърляне на суми по сметки, погасяване на месечни сметки към кредитни карти, плащане на сметки за ток, вода, мобилни оператори и др.