Наемателят на ирландския пъб „Терасата“ на бул. „Придунавски“ иска да разположи поставяем обект върху терена, в който съсобственици са Областната управа и Общината. Става дума за открита тераса - лятна градина към заведението. Преди време тя съществуваше, но Дирекцията за строителен контрол я събори, тъй като я обяви за незаконосъбразна, защото не всичко по процедура било спазено.
Сега фирмата иска да я възстанови, но като изпълни всички законови изисквания. За целта е необходимо да се проведе събрание на съсобствениците на земята, на което те да дадат съгласието си. А председателят на местния парламент Васил Пенчев внася предложение в Общинския съвет, за да се упълномощи кметът Пламен Стоилов да гласува по целесъобразност.