България е втора по ръст на строителството в Европейския съюз. През април на годишна база то е нараснало с 3,9%, съобщава Евростат.

Обемът на строителство в еврозоната през април 2013 е нараснал с 2% в сравнение с предходния месец, когато се е свил с 1,8%, сочат данните на статистическата служба на ЕС. Спрямо април 2012 браншът е регистрирал спад от 6,6%.

В 27-те страни от Европейския съюз строителната дейност през април е нараснала в сравнение с предходния месец с 0,9% след свиване от 1,3% през март. Спадът на годишна база е бил 5,9%.

Сред държавите-членки на ЕС, за които има данни за април, строителството е отбелязало ръст в осем, а спад – в седем. Най-голям ръст е регистриран в Германии (6,7%), Португалия (5,9%) и Италия (5,5%), а най-голямо свиване в Полша (-5,2%), Румъния (-3,7%) и Испания (-3,1%).

На годишна база строителството се е свило в 12 и нараснало само в три страни. Най-голям спад е регистриран в Полша (-25,1%), Португалия (-24,4%), Словения (-19,3%) и Испания (-15,3%), а най-голям ръст в Унгария (9,8%), България (3,9%) и Швеция (2,5%).