Между 45 и 55 лева за декар са масовите ренти, за които тези седмици се подписват договорите за аренда и наем за стопанската 2013-2014 г. в областта, показва проучване на „Български фермер“ за областите на север от Стара планина. В общините Русе, Сливо поле и Ветово няма ръст спрямо миналата година, но нивата се запазват по-високи - средно 50-55 лв./дка. В Борово, Бяла, Две могили, Иваново и Ценово рентите са малко по-ниски - средно 45 лв./дка. В отделни землища, където няма конкуренция между няколко арендатора и се e установил някакъв местен монопол, наемите за ниви остават значително по-ниски.
Рентите в Русенско остават сравнително високи на фона на останалите области, което е нормално, тъй като имаме едни от най-плодородните земи. Логично отстъпваме само на Добрич и Силистра, където рентите се движат в рамките на 70-100 лева. В Разград наемите за ниви са приблизително колкото в Русе.
Доста по-ниски ренти плащат във Видин - 37 лв./дка и Монтана - средно 30 лв./дка. От този порядък са и наемите за земеделска земя в Ловешко.
Стойността на рентата изостава в Плевенска област, където има всички предпоставки за бъдещ ръст - много добро качество на земята и увеличаване броя на арендаторите в последните години. Масовите договори там се сключват за суми от порядъка на 32-35 лева за декар.