Русенските работодатели очакват най-значително увеличение на персонала си през третото тримесечие на годината в цялата страна. Това показват данни от проучване на компанията „Менпауър“, специализирана в областта на човешките ресурси.
Бизнесът традиционно увеличава наетите през лятото заради сезонната заетост. Работодателите от Русе обаче са най-щедри в осигуряването на нови работни места, като обещават ръст с 18 на сто. За сравнение, курортните центрове Варна и Бургас, където в периода юли-септември броят на пребиваващите се удвоява и утроява, са доста по-скромни в прогнозите си - с ръст на заетите съответно с 15% и 11%.
Българските работодатели очакват умерен темп на наемане през третото тримесечие на 2013 година, като 22% от анкетираните 750 работодатели посочват, че възнамеряват да наемат служители през периода юли -септември.
Коефициентът на заетостта се повишава с 2 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2013 и е с 1 процентен пункт по-силен в сравнение със същия период на миналата година.
Работодателите в осем от десетте икономически сектора прогнозират увеличаване на персонала през следващите три месеца. Най-голям пазар на труда се очаква от работодателите в сектора „Ресторанти и хотели“, които отчитат нетна прогноза на заетостта +35 на сто. Солидни перспективи за наемане се забелязват също в сектора „Строителство“, където работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +22%. Оптимистични очаквания от +17% в броя на наетите се отчитат в още четири твърде различни сектора - „Финанси“, „Застраховане и бизнес услуги“, „Производство“ и „Транспорт, складове и комуникации“.
В сектора „Минно дело“ работодателите предвиждат намаляване на работната сила с 12%.
„Положителна е тенденцията за големи градове - Русе, Варна, Пловдив. Откриването на сезона по Черноморието също влияе положително на пазара на труда, особено в сектора на хотелиерството и ресторантьорството. През летния сезон се съживява също и строителството, за което говори ръстът на съответните показатели на заетост“, коментира управляващият директор на „Менпауър“ за България, Сърбия и Хърватия Надя Василева.
Донякъде тези планове са съвсем логични и се повтарят ежегодно в това време на годината, особено когато летният сезон чука на вратата и туризмът се отразява благоприятно на икономиката и заетостта. Какви са причините работодателите от Русенско да декларират толкова амбициозни прогнози, не става ясно.