Стотици търговци, които не са си пререгистрирали фирмите, тепърва започват да получават честитки с по 500 лева глоба от данъчните. И ще си ги платят, защото глобите им се потвърждават в съда заради нарушение на Закона за ДДС.
На 1 януари 2012 година изтече срокът, в който непререгистрираните фирми бяха служебно „изтрити“ от правния мир, но те не бяха ликвидирани, а само получиха забрана да извършват търговска дейност до окончателното приключване на процедурите по заличаването им. Собствениците на тези фирми обаче имаха още едно задължение - регистрираните по ДДС бяха длъжни в двуседмичен срок да се отпишат от регистъра. Това не става по служебен път, а само лично. Точно пропускането на тази дерегистрация сега започва да причинява големи главоболия.
Такъв е случаят с глобена русенска шивашка фирма, която се опита да оспори санкцията си от НАП в съда, но загуби делото.
Проверката е извършена 8 месеца след служебното прекратяване на дружеството, а собственикът е бездействал и не се е дерегистрирал по ДДС, обяснява в мотивите си Районният съд. Според съдията случаят не само не е маловажен, а е с изключителна значимост заради наличието на огромен брой търговци в „мъртво състояние“. Техните собственици вероятно са видели в новия закон лесен начин да се разделят с ненужните вече дружества и кооперации, като не се пререгистрират в Търговския регистър. А това е опасно и за сигурността на търговския оборот, тъй като въпреки забраната да извършват търговска дейност, такива търговци биха могли да прилъжат някого за сделка, заради която после с години хората да се влачат в битки по съдилищата, допълват юристи.
Това дело бе първото, но магистратите са категорични, че очакват тепърва да ги залее цяла лавина. Както „Утро“ писа, в началото на миналата година служебно бяха прекратени около 12 000-13 000 русенски фирми. По-голямата част от тях бяха еднолични търговци, те са вече заличени и за тях заплаха от глоби няма. Но всички ООД-та, ЕООД-та, кооперации и др., които не са се отписали от регистъра по ДДС, са застрашени от санкции.