Заплатите на всички работещи в област Русе са със 163 лева по-ниски от средните за страната. През третото тримесечие на 2012-а средното месечно възнаграждение в региона е едва 591 лева, докато в страната се разписват средно срещу 754 лв., а в София - срещу 1019 лв.
От статистиката са изчислили и че чиновниците и служителите в областта на държавна или общинска издръжка са 15 600 на брой. В същото време едва 3000 жители работят в сферата на селското, горското и рибното стопанство. Това са 4,4% от всички работещи русенци, отчете статистиката за третото тримесечие.
Както „Утро“ вече писа, към третото тримесечие на 2012 година общо работещите в областта са били 67 800. От тях 34 800 души работят в сферата на услугите, като най-многочислени са хората, заети с търговия и ремонт на коли и мотоциклети. А в реалното производство си вадят хляба едва 30 000 души.