Съпруг от Бяла измислил уникален начин да тормози жена си: прибирал се среднощ пиян, карал я да става да му готви и й забранявал да спи повече. А ако в просъница нещо обърквала в манджите, отнасяла здрав пердах.
Няколко пъти жената бягала по чехли в дома на сестра си, докато най-накрая след поредния побой подала жалба в полицията. И чак тогава намерила покой.
Двамата са женени от 1979 година, имат две пълнолетни деца, но в последните 10 години отношенията им рязко се влошили. Съпругът останал без работа, озлобил се срещу всички и започнал да си го изкарва на жена си. След като подала жалба в полицията, побойникът се кротнал. Но жената се изнесла от къщи и решила да се разведе, без да иска нито стотинка или поне част от семейното жилище. И съдът прекрати брака, донесъл толкова тормоз на жената.