3,392 млн. чифта чорапи е продала русенската чорапена фабрика „Фазан“ през миналата година. Количеството е с над 50 на сто по-голямо, отколкото през предходната година, когато бяха реализирани 2,2 чифта, става ясно от одитирания отчет на дружеството за 2013 г.
През 2013 г. са реализирани приходи от продажба на чорапи за 2,806 млн. лв., което е с 652 хил. лева (+30,26%) повече в сравнение с базисния период: 2154 хил. лв. през 2012 година. Разходите за дейността през същия период се увеличават с 26,73% и възлизат на 3636 хил. лв. или с 767 хил. лв. повече в сравнение с предходния период.
Въпреки че през 2013 г. дружеството за пръв път от доста години завършва със счетоводна печалба, са налице отрицателни тенденции. Средната реализационна цена на един чифт чорапи намалява от 0,95 лева на 0,82 лева. От продажба на чорапени изделия предприятието е на минус със 137 хил. лева, печалбата му идва от продажба на материали, наеми от отдадени помещения и др.
През настоящата година дейността на дружеството ще бъде насочена към реализация на натрупаната продукция, съобразявайки се с възможните колебания на общите пазарни условия. Налагащата се тенденция към увеличаване дела на бързо развиващите се вериги магазини, налага динамично поведение и бърза промяна в артикули съобразно с потребителското търсене. Нашите намерения са за развиване и още по-широко налагане на добре познатата на поколения потребители фирмена марка като символ и гаранция за качество в средния и висок клас трикотажни чорапени изделия със сериозно присъствие във всички реномирани вериги магазини на територията на страната. Секторът в сивата част на икономиката на вътрешния пазар е все още доста активен, а неплащането на част от разходите дава сериозни конкурентни предимства, казва в доклада си ръководството на дружеството.
„Фазан“ е първата чорапена фабрика в България, създадена през 1927 г. в Русе. Възниква като смесено българо-израелско дружество за производство на чорапи. След проведената през 1997 г. приватизация предприятието е публично дружество с близо 2000 акционери. Дружеството е част от групата на „Стара планина холд“ АД. Холдингът притежава 88.07% от акциите на „Фазан“ АД.