Договорите за управление на шефовете на четири общински лечебни заведения, подписани след конкурс през 2010 година, ще бъдат подновени за още три години. Предложението на кмета Пламен Стоилов ще се гласува на общинската сесия и срещу него не се очакват никакви обструкции.
Договорът на управителя на ДКЦ 1 д-р Цветан Райчинов изтича на 15 юли. Дружеството показва добри финансови резултати, инвестира в нова медицинска техника и кметът предлага д-р Райчинов да продължи управлението си.
Със същите мотиви Стоилов настоява да се продължат управленските договори на шефовете на Онкото и Психото, които изтичат съответно на 17 септември и на 15 юли. За изтичащия мандат на д-р Камен Кожухаров в Онкологичния център са инвестирани над 2 млн. лева в строителство и медицинска апаратура и техника. Под ръководството на д-р Теменужка Матева пък Психодиспансерът е първенец по реализирани европейски проекти. Тази година тя предвижда да кандидатства с проект за реновиране на  сградите на ТЕЛК и работилниците, както и за въвеждане на соларно отопление. Наред с това се готви и проект за изграждане на мултифункционална зала и спортен комплекс по линия на Дунавската стратегия.
Независимо че ДКЦ 2 миналата година приключва със задължения над 380 000 лева, а през първото тримесечие на 2013-а към пасива са прибавени още 10 000 лева, кметът предлага да се продължи и изтичащият на 16 юли  договор на д-р Емил Панайотов. Най-вероятно презумцията е, че лечебното заведение е пред приватизация.
В проекторешението кметът Пламен Стоилов не  посочва новите заплати на управителите. Размерът им ще се уточнява от съветниците, защото, както обясни зам.-кметът Даниела Шилкова, сегашният принцип на определяне на заплатите поставя много въпроси.
Според настоящите договори д-р Райчинов е вземал 400% от средната брутна заплата в ДКЦ 1, д-р Панайотов - 380% от средната брутна заплата в ДКЦ 2, а д-р Кожухаров и д-р Матева - 300% от средната брутна заплата  в съответното заведение. При този вариант средната заплата на д-р Райчинов за първото тримесечие на 2013 година е била 5641 лева, на д-р Панайотов - 3455лева, на д-р Кожухаров - 3621 лева, а на д-р Матева - 2349 лева.
Не е ясно защо например заплата на управителя на затъналато в дългове ДКЦ-2 се определя на база 380%, докато на шефовете отличници на Онкото и Психото на по-ниска база - 300%. Да не говорим, че в Центъра за психично здраве може би и средната брутна заплата е по-ниска отколкото в другите медицински дружества, като се има предвид колко социално слаби пациенти се лекуват там, както и фактът, че това заведение се финансира само от държавния бюджет.
Наистина въпросът със заплащането на медицинските управители трябва да се дискутира, за да се намери по-справедлива схема, икономически обоснована и свързана с резултатите на мениджмънта, заяви зам.-кметът Шилкова. Точно затова Общината не искала да налага свой вариант, а оставяла темата открита.