Сухите данни от статистиката са основата, на която се градят анализите на всички икономически и обществени процеси, но понякога имат нужда от допълнителни обяснения и тълкувания, за да стане картината напълно ясна. В противен случай се получават бомбастични изводи, които обаче нямат нищо общо с действителността. Такова е например съобщението от вчера на Териториалното статистическо бюро, в което се казва, че през първото тримесечие на 2024 г. средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява със 148 лв.
На кого са намалили заплатата през това тримесечие? Точно след като маса хора от бюджетния сектор са получили увеличение на възнагражденията от 1 януари, средната заплата някак е намаляла? 
Никакво намаление на заплати няма, разбира се. Но и числата на статистиката са верни. Изкривяването на средните стойности идва от миналата година. През август 2023 г. бе решено учителите да получат по 15% увеличение за всеки месец от януари насам. Неполучените за месеците назад суми бяха изплатени накуп през октомври. И за последното тримесечие на миналата година работещите в образованието изведнъж станаха лидери по заплати със средно 2498 лева. През първото тримесечие на тази година такива извънредни приходи няма и заплатите на учителите се връщат към нормалните малко над 2 хил. лева. Не че са ощетени, от 1 януари възнагражденията им отново са индексирани с 8,4%. Но в сравнение с края на 2023-а вземат по-малко. И тъй като работещите в образованието са съществена част от всички заети в обществения сектор, средната заплата в него изненадващо намалява.
Както „Утро“ писа, през първото тримесечие на 2024 г. средната брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1787 лева. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна заплата за тримесечието се увеличава с 59 лв., а в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. нараства с 261 лева.
През първото тримесечие на 2024 г. най-високо средномесечно трудово възнаграждение са получили наетите лица в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2964 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2287 лв. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 2250 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 991 лева.