Средно 1535 лева струва клиничната пътека в Русе, показват данните на здравното министерство и здравната каса. Толкова плаща държавата за съвкупност от действия по диагностика и лечение на лица с определено заболяване или състояние. Всички лечебни заведения за болнична помощ у нас, които са сключили договор с НЗОК, получават плащания от касата на база на броя и вида на извършените клинични пътеки, умножени по договорената им в Националния рамков договор цена.           

И макар цените за всички да са едни и същи, средната стойност на една пътека варира драстично между различните области. 
Между областта с най-нисък разход (Смолян) и тази с най-висок (София-град) разликата достига 70%. В столицата средната стойност на една пътека е 1708 лева, а за страната - 1502 лева.
 Разликите се дължат най-вече на различното ниво на медицинско обслужване и грижи, налични медицински ресурси, достъп до лаборатории и изследвания. Далеч не всички болници разполагат с кадри и оборудване, за да изпълняват най-сложните и скъпи клинични пътеки. Поради това се наблюдава и „естествен подбор“ на пътеки - отделни лечебни заведения от по-ниско ниво на компетентност изпълняват предимно пътеки с по-ниска стойност, което намалява общия среден разход за областта. Съдейки по това, че във всички съседни области - Велико Търново, Търговище, Разград, Силистра, средните цени на пътеките са по-ниски, в сравнение с тях Русе предлага по-квалифицирани медицински услуги. А по-стойностни клинични пътеки се реализират в Плевен, Варна и Шумен.
Клиничните пътеки като механизмът на финансиране на болничната помощ имат редица недостатъци. Най-големият от тях е, че не отчитат сложността на случаите, с които конкретното лечебно заведение се сблъсква. Освен това изчисляването на стойността им е непрозрачно. Разходите за болнична помощ все още са с най-голям дял в здравеопазването у нас, но заявки за промяна в тази посока липсват.