- Д-р Йоцов, какво е различното, което кара лекар с опит като вас да постъпи в нова и частна болница?
- Наистина „Медика“ е съвсем друг тип болница. Говоря както за организация, така и като собственост. Държавните болници на този етап малко или много имат структура, която утежнява дейността им, и поддържат такава организация, която само затруднява дейност и финансиране. В която и да е частна структура нещата са много по-добре организирани и се реагира бързо, гъвкаво се вземат решения и е нормално да има развитие. Има толкова много чиновнически похвати в държавните болници, които пречат наистина на основната работа. Давам веднага пример - ако в голяма бюджетна болница е нужно да се купи нова апаратура, то трябва да се изчака да се събере бордът на директорите, той да обсъди, да вземе решение, да се обяви обществена поръчка, да се изчака времето, в което неспечелилите ще обжалват и едва тогава да се премине към купуване и нови заявки за консумативи. В частната не е така - има ли пари и съгласие от страна на ръководството, нещата стават бързо и ефективно.
- Вие сте началник на хирургичното отделение. С какви заболявания на пациенти вече успяхте да се справите?
- За малкото време, в което активно работим, успяхме да спечелим доверието на много пациенти. Причините са няколко. Базата ни е изцяло обновена, макар и на територията на бившата Трета поликлиника, като са направени нови операционни, лекарски кабинети, превързочни и манипулационни. Апаратурата, с която работим, е съвременна, дори в момента разпределяме новия инструментариум. Важно е отношението към пациентите от страна на персонала и ние много държим на него. Помислете си, че когато болен човек дойде при нас, той е достатъчно притеснен от собственото си състояние, за да бъде нахокван или пренебрегван от персонала. Ако е посрещан с внимание и истинска грижа, пациентът се доверява на лекаря и началната точка за успеха на лечението вече е поставена.
Досега сме оперирали всички най-чести патологични състояния на хирургията. Това са всички видове хернии, лапароскопски операции на жлъчно-каменна болест, инфекции на меките тъкани /всички инфекции на пераналното пространство/, доброкачествени и злокачествени тумори на кожата, хирургия на гърдата при мъже и жени, както и много спешни състояния.
- Колко лекари работят в отделението?
- На този етап сме осем колеги - седем от които със специалност „Хирургия“. Двама от тях имат втора специалност „Детска хирургия“, други двама -  „Пластично-възстановителна хирургия“, един - „Урология“, и един млад колега е специализант.
- Като лекар с опит бихте ли могли да кажете кое е най-разпространеното заболяване, което се нуждае от хирургична намеса?
- Трудно е да се направи такава класация, но като че ли херниите са голям проблем. Има региони, в които населението страда от един тип заболявания и те се дължат както на околната среда, така и на начина на живот на хората. Не мога все още да определя какви са спецификите на Русе. В „Медика“ започнахме да работим и по спешност, като сме направили вече операции на апандисити и перитонити. Всичко е въпрос на добра организация. Приемно-консултативният ни кабинет не работи само в неделя, но всеки ден имаме дежурни лекари в отделението, които никого не биха върнали.
- Има ли бъдеще частна болница с хирургия, след като се знае, че това е скъпо лечение?
- Зависи как е изградена структурата. Една частна болница може да лекува всичко, при условие че са изградени необходимите за това звена. Освен хирургия, трябва да има отделение за активно лечение и реанимация. При нас има четирима анестезиолози, които никак не са малко като брой за малка болница като нашата. Имаме готовност да поемаме и тежки случаи, каквато е идеята на ръководството на „Медика“ и на колегите. Все пак име не се гради само с леките операции. Амбицията ни е да работим в пълен обем коремната хирургия, а за детската може би е излишно да казвам, че е единствено при нас. Тук работят и двамата русенски лекари - д-р Кожухаров и д-р Хаджимитев.
- Вие споменахте, че работите с нова техника. Каква точно?
- Имаме нови електрокоагулатори от последно поколение, американска лапароскопска апаратура с HD камера, която дава перфектно качество на образа, имаме техника за трансуретрална хирургия, липотриптер за разбиване на камъни в бъбреци чрез ултразвук в суха среда /единственият такъв на територията на няколко съседни области/ и още много детайли. Оборудвани са четири операционни зали, една от тях асептична за детска и пластична хирургия, друга пак асептична за възрастни, урологична зала и обща операционна. Това е един от факторите, които също привлича пациентите. Така ние работим в няколко зали и никой не чака.