Шест пилотни общини бяха включени в дейностите по проекта „Здравеопазване за всички“. Това са Самоков, Дупница, Нови пазар, Казанлък, Бургас и Димитровград, каза доц. Марияна Василева, ръководител на проекта от страна на Министерството на здравеопазването (МЗ), по време на заключително събитие за представяне на резултатите от проекта.
Проектът „Здравеопазване за всички“ е изпълняван от Министерството на здравеопазването в партньорство със Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ (НМЗМ) и е подкрепен от Норвежкия финансов механизъм и Европейското икономическо пространство, през Министерството на образованието и науката, обясни изпълнителният директор на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и член на обучителния екип на НМЗМ д-р Радосвета Стаменкова. 
Сред постигнатите основни резултати по дейностите по проекта доц. Марияна Василева посочи подобряването на механизма за прилагане на националните здравни политики на местно ниво. „Целта на тази дейност е оптимално използване на здравната медиация и свързването ѝ с ефективен мониторинг на изпълнението на здравните политики сред най-уязвимите групи“, обясни доц. Василева и добави, че е разработен анализ на основните проблеми при прилагането на националната политика за здравна медиация, разработени са препоръки за координация в процеса на прилагане на националните здравни политики на централно и местно ниво. 
Направено е картографиране в тези пилотни общини, проведени са три координационни срещи в София, Бургас и Казанлък и две обучения в София и Бургас. Това беше свързано с изграждане на ефективен модел на работа в кризисни ситуации, като тази предизвикана от COVID-19 по отношение на социално изключените и изолираните общности, посочи тя. Марияна Василева добави, че са разработени мерки за реакции при извънредни и кризисни ситуации. И те са адаптирани към нуждите на социално изключените и изолирани общности. Създаден е механизъм за докладване и обратна връзка между здравните медиатори, общините и министерството на здравеопазването, посочи още доц. Василева. 
„Това беше много сложен и предизвикателен проект и се надявам да спрем да говорим за дейностите като проектни и голяма част от тях да видим вече изпълнявани като държавна политика“, каза Мария Вълова, директор на Дирекция „Външни европейски програми“ в Министерството на образованието и науката.
„В някои общини имаше липса на интерес от страна на специалистите, на общинските здравни заведения, липса на интерес от самите общини, на места имаше бойкотиране на дейности“, посочи координаторът на НМЗМ и председател на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ проф. Ивайло Търнев. Той даде пример с общини, където има много хора, които могат да се възползват от прегледите в рамките на проекта, но това не се е случило поради липсата на интерес на местно равнище. Трябва да си извадим препоръки и изводи затова как ще продължим по-нататък, защото като че ли министерството няма достатъчно механизми да влияе на местно равнище, а когато трябва да се осъществяват такива политики с общините, те трябва да се задължават да съдействат. Проектът помогна да се картографират проблемите по места, смята проф. Търнев. 
Проектът даде възможност да се разшири обхватът на дейността на здравните медиатори и те да се обучат за работа в лечебно заведение, посочи той. „В момента благодарение на този проект ние преработваме и актуализираме наредбата за здравните медиатори. Това са проекти с определен срок и не може да се удължават, а цялата тази дейност, за да се случи трябва да има по-голяма свобода“, каза още проф. Търнев. 
„Във всяка махала, село, квартал има специфики. Картографирането е много важна част от решаването на проблемите. И за да се работят социални, здравни проблеми тези специфики трябва да се познават в детайли“, посочи експертът към НМЗМ Дора Петкова при представянето на резултатите от картографирането на ромски квартали в целевите общини. Резултатите са публикувани на сайта на проекта. 
По проекта „Здравеопазване за всички“ се въвежда и политиката за работа на здравни медиатори в болници, каза за БТА д-р Радосвета Стаменкова. Тя добави, че се дава възможност на 180 здравни медиатори, които вече са сертифицирани като медиатори, работещи на терен, да надградят и да придобият допълнителен сертификат, който да им дава право да работят в болница. Обучението на 180-те здравни медиатори започва от 24 април и ще продължи до 30 април, посочи още д-р Стаменкова. 
Общият бюджет на проекта е 1 109 718 евро, от които 85% са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. „Здравеопазване за всички“ се изпълнява от 1 ноември 2021 г. и ще приключи на 30 април 2024 г.