Да се създаде междуведомствена комисия за изследване причините за високата заболеваемост от онкологични заболявания в областите Русе, Кърджали, Плевен, Хасково, Шумен и Варна, предлага народният представител от ПП-ДБ Иван Белчев. Във въпрос до здравния министър Галя Кондева той посочва, че на базата на представените данни, Русе се откроява с 606.9 новообразувания на 100 000 население, което значително надвишава средното за страната ниво от 405.8 новообразувания. Освен Русе, високи показатели се наблюдават и в областите Кърджали, Плевен, Хасково, Шумен и Варна.
Статистиката показва тревожна тенденция през последните 10 години с увеличаване на случаите на онкологични заболявания в област Русе, посочва Белчев и прилага таблици с данни. Наред с това пита възможно ли е да се създаде такава комисия, какви мерки могат да се предприемат за анализиране на причините за високата заболеваемост, както и възможно ли е да се локализират райони с най-висока заболеваемост.
„Чрез искането за създаване на междуведомствена комисия въпросът насочва вниманието към разследването на потенциалните причини за високата заболеваемост, включително екологични, социални и икономически фактори. Създаване на комисия и анализ на възможните причини ще доведе до формулиране на политики за подобрение на здравните условия и превенция на заболяванията, както и да се мобилизират ресурси за по-дълбоко изследване и реакция на здравните кризи в засегнатите области“, смята Иван Белчев.