Напояване на още 1583 декара ниви чрез дъждуване с четири броя пивотни кръгови системи ще осигури един от най-големите зърнопроизводители в региона „Сафари-М“. Техниката ще се използва за поливане на насаждения с пшеница и царевица в района на Борисово.
Пивотните системи са дъждовални кръгови системи за механизирано напояване, които максимално се доближават до естествения начин за напояване осигурен от природата чрез дъжда.   

Системата може да се командва и през мобилния телефон, за 24 часа прави един кръг и излива 15 литра на квадратен метър, като количеството може да се настройва. На практика все едно е валял дъжд.
„Сафари-М“ разполага с два собствени водоизточника, от които ще се доставят нужните между 50 и 80 куб. метра вода на час.
Климатичните промени и съсипаните напоителни системи карат много фермери да се подсигуряват самостоятелно срещу дългите периоди на суша. В последните години земеделски стопани в Русенско масово копаят кладенци, за да използват подземните води. Най-много са те в Сливополско, където подпочвените водоеми са в изобилие. Според фермери обаче разрешителни за тази цел вече се получават много трудно, тъй като Басейнова дирекция е затегнала изискванията.