Проф. д.ф.н. Петър Сотиров от полския университет „Мария Кюри – Склодовска“ гостува във Филологическия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ по покана в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, съобщиха за БТА от факултета. 
По време на своя двумесечен престой проф. Сотиров ще изнесе поредица от лекции, а в програмата му са предвидени още обучителен семинар със студенти,  консултации с млади учени докторанти и дипломанти в областта на българистиката, както и провеждане на научни изследвания, които ще бъдат публикувани.
Проф. Петър Сотиров е утвърден учен българист, който работи в областта на социолингвистиката, когнитивната лингвистика, етнолингвистиката в Университета „Мария Кюри-Склодовска“, Люблин, Полша. Той е родом от Петрич, но от 25 години живее в Люблин и работи в тамошния университет, посочиха от Филологическия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Тази седмица проф. Сотиров изнесе публична лекция в университета в Благоевград на тема „Българите в чужбина – живот (поне) с два езика“, на която ученият говори за взаимното проникване между езиците и за ефектите от тях, за типовете билингвизъм и компетентностите на различните езикови равнища, съобщиха за БТА от факултета. От там посочват, че предстои представяне в Петрич на най-новия труд на проф. Сотиров „Негованската тетрадка на Шерю Попатанасов. Частица българска памет от Южна Македония“, издаден от Люблинския университет „Мария Кюри-Склодовска“.
Националната научна програма "Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ започна през септември 2022 г. и ще продължи три години. Тя се финансира от Министерството на образованието и науката. Водеща организация и координатор на програмата е Българската академия на науките (БАН) в партньорство с центрове в изследването на българистичната проблематика: Софийския университет "Св. Климент Охридски", Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Югозападния университет "Неофит Рилски" и Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".