Увеличение с 40 души на изходящия поток хора, чиято регистрация в Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) - Враца е прекратена, отчетоха от институцията за изминалия март спрямо февруари. Според предоставената на БТА информация през март 205 души са започнали работа, а на 86 регистрацията е отпаднала. С посредничеството на бюрото по труда през отчетния период на пазара на труда са устроени 169 души, от които 162-ма на първичния пазар, а останалите - по различни проекти и мерки.
През март най-много свободни работни места са заявени от секторите  търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, преработваща промишленост, държавно управление, строителство и други, съобщиха още ДБТ-Враца. В сравнение с  февруари броят на заявените работни места на първичния пазар също е нараснал - с 37 места.
Равнището на безработица за ДБТ-Враца, която отговаря за общините Враца и Криводол, за март е 6,32 %, което е с 0,13 % по-малко в сравнение с февруари, сочат още данните на местната Дирекция. От останалите общини в област Враца и през отчетния период Хайредин и Борован продължават да са с най-висока безработица – съответно 36 % и 31,70 %.