Училището по математика "Питагор" получи удостоверение за провеждане на обучение и в средна образователна степен, и то бе официално връчено на директора на училището Деяна Милушева от началника на Регионалното управление на образованието в София-град Ваня Кастрева. Тържеството бе уважено и от Димитър Петров - кмет на район "Красна поляна", от учители, ученици и родители, съобщиха от училището.
С придобиването на официален лиценз, училището вече може да предоставя цялостен образователен опит на учениците от първи подготвителен клас до 12-и клас и да им даде възможност за надграждане на тяхното развитие в целия курс на обучение. Преминавайки през него, още от етапа на първия подготвителен клас, учениците имат възможност да получат най-качественото образование и подготовка за техния личностен и професионален път, отбелязват от училището.
"В Училище по математика "Питагор" вярваме в преобразяващата сила на образованието и във важността на полагането на здрава основа за бъдещ успех. Предлагайки средно образование, ние се стремим да продължим мисията си да вдъхновяваме любопитството, критичното мислене и уменията за решаване на проблеми у нашите ученици, като ги подготвяме за предизвикателствата и възможностите, които им предстоят. Започвайки още от първи подготвителен клас и надграждайки образованието и уменията си при нас, докато завършат пълния образователен цикъл до 12- клас, те получават най-добрата възможност за бъдещо развитие", казва директорът на училището Деяна Милушева.
Към момента в Училище по математика "Питагор" се обучават деца от първи подготвителен до седми клас, а от следващата учебна година ще бъде открита първата паралелка за осми клас, с което ще се сложи началото на новия образователен етап за учениците.
Училището редовно обявява пробни тестове, изпити, дни на отворените врати и други опознавателни събития, чрез които деца и родители могат да се запознаят с училището и да кандидатстват.