Поредният избор на победител в обществена поръчка на Община Русе е атакуван в Комисията за защита на конкуренцията. Този път обект на обжалване е поръчката „Закупуване на съоръжения, оборудване и обзавеждане за Комплексен онкологичен център-Русе“ в частта й за доставка на многосрезов компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението. Това е само част от голямата поръчка и става въпрос за един уред. Въпреки това прогнозната стойност на томографа съвсем не е малка и възлиза на около 1.08 милиона лева. А атаката в антимонополния орган повежда класираната на второ място „Джи и Хелткеър България“ ЕООД.
„По тази позиция са се явили двама участника, като за победител е определена столичната „Вега медикал“ ООД“, съобщи за „Утро“ зам.кметът Страхил Карапчански. Въпреки обжалването на избора на изпълнител, според него няма опасност от компрометиране на проекта, тъй като той изтича през януари 2014 година и дотогава има достатъчно време.
Карапчански обясни още, че прогнозираната като най-конфликтна позиция по тази поръчка, а именно за доставка на дигитален линеен ускорител за над 4 милиона, не е оспорвана. Дори се очаква през този месец да бъде подписан договор и сделката да се финализира.
Доставката на оборудване и съпътстваща апаратура е част от голямата обществена поръчка за завършване на Онкологичния център. През април ексминистър Екатерина Захариева бе гост на официалното стартиране на строителната част на стационара.
„Строителството вече е в напреднала фаза и щом линейният ускорител бъде доставен, може да бъде монтиран“, обясни Карапчански. Това е така, защото още преди 2 години е изграден бункер, специално предназначен за тази цел, който отговаря на всички изисквания.
Обществената поръчка е на обща стойност 5 527 800 лева и в нея се включва доставката на пет медицински уреда. Тя се финансира по ОП „Регионално развитие“ със съфинансиране от страна на Европейския фонд за регионално развитие.