Времето в Русе

Референтни курсове на Европейската централна банка

Последно обновяване на 24 февруари 2020 година
1 EUR = 0.00000 LVL 0.000  
1 ЛЕВ = inf LVL +inf