Референтни курсове на Европейската централна банка

Последно обновяване на 28 април 2017 година
1 EUR = 1243.69000 KRW +9.360  
1 ЛЕВ = 1.57258 KRW -1232.757