Специалистите от Сърдечно-съдовия център на Лечебни заведения „МЕДИКА“ вече извършват функционална оценка на сърцето с нова система - Coroventis CoroFlow. Тя е допълнение към инвазивните диагностични методи, с които лекарите работят и позволява оценяване на състоянието на цялата сърдечна циркулация. По този начин, само в рамките на една процедура, освен да анализират структурните изменения, кардиолозите установяват или отхвърлят наличието на микроваскуларна дисфункция на сърцето.

Коронарната микроваскуларна дисфункция е патология, която често може да остане неразпозната. Състоянието засяга най-малките сърдечни съдове и може да доведе до рецидивиращи симптоми на болка в гърдите, задух и умора. Традиционните методи за изследване, като коронарна ангиография, визуализират само по-големитe кръвоносни съдове на сърцето. Функционалната оценка позволява изследване, както на по-големите артерии, така и на по-малките (<0.4 мм) коронарни съдове и се извършва, чрез специфичен метод за измерване на кръвотока на сърцето. На основание на получената информация, специалистите определят най-правилната и точна терапия за конкретния пациент, така че в максимална степен да се премахнат оплакванията му и да се подобри качеството му на живот.

Въвеждането на новия диагностичен метод е от изключително голямо значение, защото съвременното лечение на сърдечно-съдовите болести се базира на пълната функционална диагностика на коронарната циркулация. Чрез него могат да бъдат установени нарушения в работата на сърцето, дори и големите артерии да са без стенози. Той допълва широкия набор от неинвазивни и инвазивни диагностични методи, прилагани в МЕДИКА.