„Морска администрация“ ще инвестира 1 920 000 милиона лева /с ДДС/ за ремонт на сградата на „Славянска“ 4, известна като Дома на моряка. За архитектурното бижу има одобрен проект и обявена обществена поръчка, оферти по която се приемат до 13 март.
Сградата е част от груповия паметник на културата на ул.“Славянска“. Построена е през 1898 година за жилище и магазини на богатия русенски търговец Панайот Спасов, известен и с прякора Гаваза. Той притежавал голям склад за храни близо до вапорската скеля - пътническото пристанище. В годините на социализма зданието известно като средище на културни клубове, там имаше дори профсъюзен театър. В последните години се ползва от Изпълнителна агенция „Морска администрация.
Въпреки че сградата е вече на 126 години, няма настъпили видими дефекти по елементите на конструкцията като пукнатини и недопустими деформации, поставящи под съмнение устойчивостта и носимоспособността й. Ремонтът цели подобряването и поддържането в изправност на сградата и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградата и не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях. Включено е почистване на фасадата и реставрация на дограмите, направа на нова предстенна обшивка послоен монтаж с пълнеж минерална вата за постигане на енергийна ефективност, премахване на обличане по стени с фаянс, направа на окачен таван в помещения, нова осветителна и нова силова инсталация и др.