Административният съд в Русе потвърди решението на Районния съд, с което на „Оргахим Резинс“ е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева от РИОСВ. И двете страни оспорваха това решение, като фирмата искаше глобата да бъде отменена изцяло, а екоинспекцията - да бъде възстановен размерът на санкцията в наложения от нея акт - 20 000 лева. Магистратите от Административният съд постановиха, че решението за намаляването му наполовина е правилно, тъй като за увеличение на наказанието над минимално възможното липсват мотиви.
Както „Утро“ писа, актът бе наложен на „Оргахим Ресинс“ след проверка от РИОСВ на 27 дървени палета с разположени на тях общо 101 метални варели с обем от по 200 литра всеки и пластмасови бидони с обем от по 120 л всеки. В 22 от съдовете е установено смесване на отпадъци - смоли с филтри от филтруващите машини, ръкавици и парцали замърсени с опасни вещества*, метални, хартиени и пластмасови опаковки. Други 74 от съдовете съдържали различни по вид смоли, негодни за употреба - твърди, напукани с кожа, нехомогенни, както и течни такива, разслоени и с примеси. За установените в склада смесени опасни отпадъци, не можело да се установи съответствието им с тези, вписани в отчетните книги и представената справка.