Община Русе не само ще възстанови на работа уволнена през февруари специалистка от отдел „Икономика, концесии и търговия“, но и ще й плати 3615 лева обезщетение за времето, през което е останала без работа. Според Районния съд в Русе освобождаването от поста на В.Н.Р. е станало незаконно - без предварително разрешение на Инспекцията по труда, каквото се изисква за съкращаване на служител със заболяване като нейното. Отделно хазната ще трябва да се бръкне и за разноските. Но вероятно преди това първо ще обжалва.