Ограничаване на скоростта до 30 км/ч в 8 зони на града, пускане на нощни линии на градския транспорт, изграждане на нови пътни връзки и велоалеи и планове за поетапно развитие на градска железница предвижда проектът за Генерален план за организация на движението (ГПОД) за територията на Община Русе. Обществено обсъждане по него ще се проведе на 27 февруари 2024 г. (вторник) от 17:30 ч. в зала „Свети Георги“ в сградата на местната администрация. 
Според авторите на проекта съществуващата организация на движение в град Русе не работи достатъчно ефикасно и не отговаря на съвременните тенденции. Главни направления на решенията в ГПОД ще бъдат запазване на работещите съществуващи приложения, промяна на организацията на движението на отделните места по уличната мрежа и промяна в подхода по отношение на приоритизирането на видовете движение в града. В разработването на плана ще се вземат предвид голямата и нарастващата мобилност, наличието на голям брой тежкотоварни пътни превозни средства преминаващи през града, също така и осигуряване на предпоставки за алтернативни начини за придвижване.
Ще се подобри органиазацията на движението по улиците с най-много пътнотранспортни произшествия
На базата на установените кръстовища с най- висока концентрация на ПТП спрямо организацията на движението ще бъде разгледана и при нужда подобрена на следните улици:
- бул. „България“ - хомогенизиране на ограниченията на скоростта и ограничаване до 70 км/ч;
- бул. „Христо Ботев“ - нова бус лента, ограничение на скоростта до 50 и 70 км/ч;
- бул. „Цар Освободител“ - бус лента по цялото протежение на булеварда, освобождаване от паркиране и изграждане на предпазни елементи;
- бул. „Васил Левски“ - реконструкция и завършване на цялата дължина;
- бул. „Тутракан“ - предложения за реконструкция на някои кръстовища и велоалеи и нова бус лента
- ул. „Постдам“ - изпълнение на продължението /с издадено строително разрешение/ до кръговото кръстовище и връзка с основните булеварди на града.
- ул. „Св. Димитър Басарбовски“ - реконструкция чрез възлагане и изпълнение на проект във фаза „Технически проект“.
В Русе ще има 8 зони с ограничение на скоростта до 30 км/ч
В съзвучие с тенденциите в цяла Европа и за Русе се предлага въвеждането на зони с ограничение на скоростта на движение до 30 км/ч.
1. Зона в централната градска част, ограничена от следните улици: бул. „Фердинад“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Константин Иречек“, ул. „Славянска“ и Придунавски булевард.
2. Зона в централна градска част ограничена от улиците: „Антим Първи“, „Николаевска“, „Мидия Енос“ е „Стефан Стамболов“.
3. Зона в южната част на града: жк „Дружба 2“;
4. Зона в югоизточната част на града: жк „Дружба 3“;
5. Зона в югоизточната част на града: жк „Чародейка юг“;
6. Зоната, заключена между бул. „Липник“, ул. „З. Стоянов“, ул. „Юндола“ и ул. „Байкал“;
7. Зоната, заключена между бул. „Цар Фердинанд“, бул. „Придунавски“, ул. „Майор Узунов“ и ул. „Богдан войвода“;
8. Зоната, заключена между ул. „Доростол“ и алея „Възраждане“.
Последните три зони са предвидени по предложение на Комисията по пътна безопасност, Община Русе.
7 мерки ще подобряват градската мобилност
Плановете за устойчива градска мобилност разглеждат 3 важни приоритета за град Русе - повишаване на ефективността и привлекателността на системата за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници; подобряване на качеството на средата за мобилност и създаване на условия за алтернативни начини на придвижване и интегриране на концепция за устойчива мобилност. За постигането им се предлагат 7 мерки:
Мярка 1 - Свързана с анализ на търсенето на услугата за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници и реорганизация на линиите. Основна цел на мярката е градският транспорт да стане предпочитан начин за придвижване в град Русе.
Мярка 2 - Въвеждане на нощни линии. Като основен мотив за предложението е намаляването на случаите на шофиране в нетрезво състояние през тъмната част на денонощието и редуциране на ПТП.
Мярка 3 - Изграждане на сигурни тротоари. Целта мярката е да бъдат изградени съоръжения, които да ограничат достъпа на МПС до тротоарите, като по този начин да се минимизират инцидентите с пешеходци. С изграждането на нови съоръжения, ще се запази цялостта на тротоарите.
Мярка 4 - Изграждане на велоалеи. Основно целта на мярката е да се използва алтернативен начин на придвижване и възможност за достигане на целия град посредством велосипед.
Мярка 5 - Изграждане на сигурни кръстовища, места за пресичане и оптимизиране на автоматизираната система за регулиране на транспортните потоци. Съгласно ПУГМ, в град Русе са налични малко на брой сигурни кръстовища и голям брой слабо обезопасени места за пресичане. За премахване на тези проблеми се предлагат поставяне на необходимата сигнализация за наличие на пешеходно движение, повдигнати пешеходни пътеки и видеонаблюдение по кръстовищата, както и оптимизиране на автоматизираната система за регулиране на транспортните потоци и инсталиране на табла за отклонение на трафика. Целта на мярката е да се намали рискът от инциденти с пешеходци и да се изгради инфраструктура, която да осигури и обезопаси придвижването на хора с увреждания.
Мярка 6 - Създаване на мобилно приложение и Интернет портал за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. По времето на разработването на План за устойчива градска мобилност, не са били налични приложения, които в реално време да покажат на гражданите как да се придвижат с градски транспорт от тяхното местоположение до желаната от тях точка. Поради тази причина те предлагат създаване на надежден инструмент за планиране на пътуванията с градски транспорт, като се предоставят услуги, които да го направят атрактивен за гражданите.
Мярка 7 - Изграждане на „зелена“ пилотна линия. Проверка за целесъобразността на инвестиция в електрически автобуси с ултра-кондензатори в град Русе.
Увеличаване плътността на уличната мрежа
Плътността на първостепенната улична мрежа в града е изчислена 2,3 км/км2. При възприет параметър 3-4 км/км2, което се дефинира като сред разстояние между улиците от 650 до 500м, може да се посочи, че съществуващата първостепенна улична мрежа е недостатъчна.
Община Русе има планове за изграждане на допълнителни трасета, които да станат част от първостепенната улична мрежа на града. По този начин плътността ще се увеличи на 3.4 км/км2 и ще може да задоволи потребностите на живущите в града.
Чрез изграждане на връзка между ул. „Постдам“ и бул. „Липник“ /бул. „България“, ще се разтовари настоящия трафик по бул. „Липник“, тъй като няма да е необходимо преминаването през булеварда, за достигане до бул. „България“.
Изграждане на интермодален терминал, изграждане на предвидените по регулационен план градски транспортни комуникации, локални платна на входно-изходните артерии, нова велоалея към с. Николово и новата крайбрежна зона на р. Дунав ще подобрят комуникационната система на гр. Русе, разбира се в съответствие с възможностите на общината съгласно инвестиционната й строителна програма.
Схема за бъдещо развитие на градска железница
Планът включва поетапно развитие на градска железница:
Етап 1 Русе - КТМ с маршрут: Русе пътническа - Русе разпределителна - Русе север - КТМ - Мартен
Етап 2 Русе - Индустриален парк с маршрут: Русе разпределителна - Русе изток с обща дължина 3,154 км
Етап 3 Русе околовръстна с маршрут: Русе запад - Пристанище Русе - Рига - Музей на транспорта - Русе разпределителна с обща дължина 5,9 км
Етап 4 Русе - спирка Долапите - спирка Божичен - гара Иваново и обратно - 21 км
Етап 5 Русе пътническа - Русе Разпределителна - Гюргево Север - 16 км
Етап 6 Русе пътническа - Русе Разпределителна - Гюргево Север - Букурещ - Отопени /летище/ - 111 км
Етапите са предложени така че да следват един след друг като към първия се добавя всеки следващ и така се разширява мрежата на Градската железница на град Русе. На този етап обаче целият проект изглежда утопичен, тъй като желаещи да извършват превози по такава градска железница няма. Такава идея бе лансирана преди доста години от русенската „Булмаркет“, но тя се отказа неосъществима при съществуващия монопол върху пътническите превози на БДЖ и бе бързо забравена.