Русе е на трето място в страната след София и Пловдив по регистрирани сделки за недвижими имоти през 2012 година. По данни от Агенцията по вписванията само за четвъртото тримесечие в региона са били сключени сделки за продажба или наем на 3428 недвижими имота.
Този на пръв поглед изненадващ факт има съвсем практично обяснение - в края на миналата година в региона са приключили старите договори и са били сключени нови за аренда на земеделски земи. Според координатора на русенската нотариална колегия Пеньо Шилков, значително са се увеличили и продажбите, прехвърлянията и делбите на наследствени ниви. При обслужването на много от тия сделки е проличало, че гражданите не са запознати с правата и задълженията си по тяхната регистрация и данъчно деклариране. Хората се нуждаят от повече информация и за изискванията на европейския и национален Стандарт за услугите, предлагани от брокерите на недвижими имоти .
За да се отговори на тези потребности, ЦУ на НАП,  Нотариалната камара на Република България и Националното сдружение „Недвижими имоти“ са подготвили брошурата „Практически съвети при наемане, покупка и продажба на имот“. В нея се препоръчва на гражданите как да действат при покупка, продажба или наемане на имот и какво да изискват от агенцията-посредник, ако са решили да ползват такава.
Брошурата подробно описва и данъчното облагане на доходите от продажба или наем на имот. Според последните промени в закона, физическите лица, които отдават под наем имоти на други физически лица, през 2013 г. трябва да подадат две данъчни декларации, а не една, както беше досега. Освен формуляра за облагане на доходите на физическите лица (Образец 2001), наемодателите на физически лица задължително подават и тримесечни декларации за облагане с авансов данък (Образец 4001). Срокът за първата такава декларация за 2013 г. бе до края на април. Гражданите, които са давали под наем имоти на фирми или самоосигуряващи се лица, декларират доходите си от наем само с годишната декларация за доходите и не подават формуляра за облагане с авансов данък.
Брошурата може да бъде намерена в офиса на НАП в Русе, във всички нотариални кантори в региона и при членовете на Националното сдружение „Недвижими имоти“. Със съдействието на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ тя се разпространява и в нейните филиали в Русе, Бяла, Ветово, Сливо поле, Две могили, Борово и Ценово.