Бившата детска градина в ДЗС ще се превърне в Мултиконсултативен младежки център с хостел с 40 места за настаняване. В центъра ще бъдат оборудвани различни зали, където младите хора ще получават подкрепа за личностно развитие и за заетост. Тъй като бившето детско заведение е разположено в двор от 6 декара, има място и за спортно игрище. Хостелът ще приютява гости от чужбина, които по различни обменни програми ще гостуват на Русе. Ще бъде закупен автобус, с който гостите ще се бъдат извозвани до града.
Към същия проект е добавена и идеята на Математическата гимназия за амфитеатрална класна стая в двора на училището. 
За финансиране на проекта Общината кандидатства по европейската програма „Младежи и деца в риск“ на Европейското икономическо пространство, в която партньори са България, Норвегия, Лихтенщайн и Исландия. Средствата са 100% безвъзмездни, минималната помощ е 1 млн. евро, а максималната - 1,5 млн. евро.
Изискване на програмата е да имаме партньорска организация от някоя от трите чужди страни. Русе ще си партнира с асоциация на няколко младежки организации в Норвегия.
Шефката на дирекция „Култура и образование“ Ирена Петрова съощи, че Общината е подала проекта и чака одобрение.