„Приста ойл“ не е била поканена да подпише първия договор за строежа на Спортната зала, защо е станало така обаче трябва да питате временно изпълняващия длъжността кмет към това време - г-н Александър Неделчев, който е трябвало да отправи поканата. Това твърди Пламен Бобоков в имейл до „Утро“ в отговор на наше питане.
Да се хвърлят обвинения към мен е несериозно, към оня момент няма как да съм бил изпълняващ длъжността, защото договорът е бил подписан лично от кмета Божидар Йотов, отбива удара обаче бившият зам.-кмет Александър Неделчев. И уточнява, че самият той дори не е участвал в подписването, така че нямало как той да отправя покани.
В отговора си до „Утро“ Пламен Бобоков твърди още, че макар договорът да не е подписан от „Приста ойл“, тя изпълнявала своите ангажименти по него добросъвестно. В условията на криза частните инвеститори са вкарали реални пари, 2 пъти повече от апортната вноска на Общината, отбелязва бизнесменът. Той информира още, че преговорите с Министерството на финансите продължават и са пред подписване на договор при взаимноизгодни условия. До края на януари 2013 година Бобоков очаквал да се подпише и договор по програма „Джесика“ с Регионалния фонд за градско развитие. Той уточнява още, че деветте милиона лева, които се очакват през МФ и Общината, са 40% от необходимите средства за довършването на залата. „Без очакваните от нас коментирани до момента финансирания залата няма да бъде довършена в обозримо бъдеще, поради което се надяваме, че здравият разум и желанието за партньорство в това начинание ще надделеят“, предупреждава Бобоков.    
Вчера бе свикано Общо събрание на „Проект Русе“, на което бе взето решение да се подкрепи прехвърлянето на необременено право на собственност на обособена част от активите на дружеството на Община Русе - т.е. принципна подкрепа за сделката с подземните гаражи. Заради техническа грешка подписването на протокола е отложено за понеделник. Спорният договор само е представен в дружеството.