Домашният социален патронаж към Община Иваново не е регистриран в Агенцията по безопасност на храните и предлага храни със съмнително качество. Мен ме скъсват от проверки и дори да искам, не мога да се отклоня на милиметър от нормите, а патронажа го галят с перце, заяви Кръстьо Петков, собственик на частна обществена кухня в Щръклево.
Петков решил да се възползва от законното си право да получи копие от регистрацията на социалния патронаж в Агенцията по безопасност на храните, но от Община Иваново го отрязали като кисела краставица.
Патронажът от миналата година има предписание от Агенцията за безопасност на храните, което не е изпълнено, а вместо това е поискано удължаване на срока. Като причина от Общината изтъкват, че няма пари за изпълнение на предписаните мерки, пък и неуредиците в кухнята не криели риск за здравето на хората, продължава Петков.
Според него общинското заведение нито има внедрена задължителната ХАСЕП система, нито в него се осъществява контрол на качеството на храните, а на опаковките на доставената храна няма етикети и хората дори не знаят какво точно им носят и какъв е срокът на годност на продуктите. Затова на фона на изискванията, които има към него, смята, че в случая общинската структура иска да наложи монопол и го прави с нелоялна конкуренция. Ако това се докаже, би било незаконно, защото от 23 години формите на собственост в България са равнопоставени, поне по Конституция. Ако в Иваново не са решили да я суспендират в тази й част, разбира се.
„Утро“ потърси за коментар кмета на Иваново Георги Миланов, който впрочем е от Щръклево и предния мандат беше кмет на родното си село. След като беше попитан дали е удобно да ни отдели малко от безценното си време, за да му зададем въпрос, свързан с управляваната от него община и една чувствителна социална услуга за най-нуждаещите се хора в нея, авторитетно заяви, че след като чуе въпроса, ще реши дали може да му отговори. Като чу, че става въпрос за качеството на храната на старите и бедни хора в общината, нещо явно не му хареса, но пък щедро даде мъдър съвет с тон, подходящ за общуване с общинските разсилни, и то в едни по-други времена.
Вървете в Щръклево и питайте хората там за този Кръстьо - те ще ви кажат за коя храна има контрол и за коя няма, беше неговият отговор, след като му представихме казуса. При молба все пак да обясни в какво състояние е патронажът в Иваново и да коментира съмненията, Миланов безцеремонно заяви, че ще коментира случая, когато той реши, и затвори телефона, тъй като в 12.15 по обед сме го намерили по време на заседание. Кметуването в голяма и сложна за управление община като Иваново, представила се в сайта си като „типично селска територия в непосредствена близост до град Русе“ и с 10 951 души население, очевидно е тежка и отговорна работа, защото дейният и решителен управленец така и не можа да излезе от важното си заседание до късно вечерта в четвъртък. Решихме коректно да изчакаме още един ден да се освободи, но и вчера сигурно го бяха налегнали поредните сложни проблеми за решаване и тази му свръхзаетост отново не му остави няколко свободни минути, за да коментира какво все пак ядат клиентите на общинския социален патронаж, изпълнени ли са всички изисквания към него и как се осъществява контролът. Може би вместо него на тези въпроси ще отговори Агенцията за безопасност на храните.