Изделия, изработени от студенти, ще предлага благотворителният коледен базар Дарение „Зрение“, който ще бъде открит в понеделник във фоайето на Русенския университет. Със събраните средства ще бъде подкрепена каузата на Лайънс клуб Север за закупуването на авторефрактометър. С него ще се провеждат ежегодни очни прегледи на академичната общност. Предвижда се да се закупят и очила за хората с констатирани зрителни проблеми.
Инициатори на базара са четвъртокурсници от специалност „Социални дейности“ от факултет „Бизнес и мениджмънт“.