Дългогодишното недофинансиране на инфраструктурата в Северна България доведе до това да няма една завършена магистрала нито в посока Север-Юг, нито Изток-Запад, каза кметът на Русе Пенчо Милков при разговора си с делегацията на Световната банка, водена от постоянния представител за България, Чехия и Словакия Лесе Мелгард.
„Целият транспорт от Азия за нашия континент минава през Русе. Необходимо е максимално бързо изграждане на магистралата Русе-Велико Търново, за да бъде осигурена много по-сигурна и бърза връзка. Не само за да извадим тежкотоварния трафик от града, но и да подобрим придвижването на стоките в рамките на ЕС“, посочи Пенчо Милков и акцентира също на необходимостта от изграждане на втори мост над Дунав при Русе, както и развитие на целогодишен воден коридор по реката.
Сред останалите обсъдени теми бяха инвестиции и развитие на икономиката, както и качеството на образованието и приоритетни проекти за развитието на Русе.
„Световната банка присъства вече над 30 години в България. В момента изготвяме своята петгодишна стратегия. Искаме да се запознаем с основните приоритети на Русе и по какъв начин можем да окажем подкрепа за тяхната реализация“, каза Лесе Мелгард.
В тази връзка мисията на банката провежда обиколка в страната, включваща срещи с частния сектор и кметове на големи общини.