Кметът Пенчо Милков внесе в Общинския съвет нова и доста различна структура на местната администрация, която ще бъде разгледана и гласувана на предстоящата сесия на 21 декември.
В нея се променя броят на дирекциите, отделите, звената и секторите, без това да се отрази на числеността на работещите в администрацията. Предвижда се намаляване на секторите и звената от 5 на 4, намаляване на отделите от 27 на 20 и създаване на 16 дирекции вместо сегашни 11.
Ще бъдат назначени седем зам.-кметове - с трима повече от сегашните.    

Техните ресори ще бъдат следните:
1. Опазване на околната среда и комунални дейности;
2. Международни програми и проекти, инвестиции и собственост;
3. Образование и култура;
4. Социални, здравеопазване и транспорт;
5. Спорт и младежки дейности;
6. Устройство на територията;
7. Сигурност и обществен ред.
Предложените промени в администрацията са направени „предвид основните приоритети, свързани с управлението на общината за новия мандат 2023-2027 г., наблюдение на работните процеси през мандат 2019-2023 г., както и промени в нормативната уредба с цел оптимизиране и реорганизиране на работните процеси и подсилване на функциите и дейностите на общината“, обяснява философията на новата структура кметът.
Тя ще влезе в сила от 15 януари 2024 година, което означава, че дотогава ще бъдат направени и съответните назначения.                             У