Професор Пламен Кангалов, зам.-ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ от 2016 година, днес ще поеме щафетата от академик Христо Белоев и ще стане 15-ия ректор на висшето училище.
Проф. Кангалов е единственият кандидат за поста, изборът му ще бъде направен днес от Общото събрание, а церемонията му за встъпване в длъжност ще се проведе в сряда от 10 часа.
Проф. Кангалов е роден на 26 март 1962 г. в гр.Русе, женен, с две деца. Възпитаник е на МГ „Баба Тонка“, през 1987 г. завършва със златна значка  Московския аграрен университет със специалност „Организация и технология на ремонта“. Същата година постъпва в Русенския университет като технолог към НИС в Отраслова научно-изследователска лаборатория по ремонт и поддържане на селскостопанска техника. През 1990 г. става редовен докторант в катедра „Ремонт, надеждност и химични технологии“ и изкачва цялата административна стълбица в Аграрно-индустриалния факултет на университета. От 2001 г. е доцент, а от 2007 г. - професор. През 2016 е избран за зам.-ректор по учебната работа. Има многобройни публикации и отличия.