С видеоконференция между ръководството на Русенския университет, представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на външните работи и посолството на България в молдовската столица започна процедурата за присъединяване на Тараклийския университет като филиал към Русенския университет.
Основна тема на срещата, ръководена от заместник-министъра на образованието и науката проф. Генка Петрова, беше предстоящото подписване на споразумението между правителствата на България и Молдова за присъединяване на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ (ТДУ) към структурата на Русенския университет. 
Ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев потвърди готовността за присъединяването, като посочи, че русенското висше училище ще предложи 3 специалности за обучение на нашите сънародници от Тараклийски и Болградски район - Бизнес мениджмънт, Земеделска и транспортна техника и Компютърни науки.
Очаква се в края на януари 2024 г. правителствата на България и Молдова официално подпишат споразумението за присъединяване на Тараклийския държавен университет към Русенски университет.
Правителството на Молдова символично взе решение за присъединяването на Тараклийския университет към структурата на Русенски университет на 1 ноември - Деня на народните будители. Русенският университет подкрепя развитието на Тараклийския държавен университет още от периода на неговото създаване през 2004 година, като осигурява методическа помощ и информационни ресурси. През 2016 година Академичният съвет на университета взе решение за присъединяване на ТДУ като филиал в структурата на русенското висше училище и одобрява ежегодни планове за съвместна работа.
Университетът поддържа активна връзка с ръководството на Тараклийския район в Молдова и се включва в множество инициативи на нашите сънародници - фолклорни фестивали, изложения на земеделски производители, олимпиади по български език и други. Ежегодно в Русенския университет се провеждат лингвистични практики и квалификационни курсове за ученици, студенти и преподаватели от Тараклийски и други райони в Молдова. През такива обучения са преминали повече от 300 наши сънародници. От 2022 г. университетът осъществява и дългосрочна мобилност на студенти от ТДУ по програма Еразъм+. През последните няколко години Русенският университет участва със свои представители в работни групи на Министерството на образованието и науката, чиято дейност е свързана със статута на ТДУ и с усилията на българската държава за съхраняване на духовното средище на българите в Молдова и Украйна.