Политическите престрелки в новия управленски мандат започнаха още преди новоизбраният Общински съвет да е заработил реално. Във вчерашния си брой „Утро“ публикува изявление на общинският съветник от ПП-ДБ и бивш зам.-кмет проф. Велизар Павлов. „При рамка 50 млн. лв. община Русе е подала само 4 проекта на обща стойност 5 905 900 лв. за финансиране от Националния бюджет 2024“, твърди проф. Павлов.
Това не отговаря на истината, реагираха от Община Русе и заявиха следното.

Зададената рамка за финансиране на база категоризация на общините е обществено достъпна за всеки заинтересован гражданин или новоизбран общински съветник и в нея ясно е записано, че Русе е в категория 1, в която прагът на допустимите средства е 16 милиона лева.
Община Русе е подала приоритетните си обекти за финансиране от държавен бюджет 2024 на база на официално получено писмо от Министерството на финансите на 21 ноември, разпратено и до всички останали общини в страната. В рамките на няколко часа те, както и Община Русе, трябваше да реагират с предаване на проекти. В писмото са посочени ограничения по отношение на допустимите обекти за финансиране, както и пределния праг от 16 млн. лв. за общини в първа категория. Община Русе се е съобразила с тези параметри и е подала за одобрение първоначално 6 обекта за финансиране за почти 16 млн. лв. Впоследствие от финансовото министерство са одобрени 4 обекта  на обща стойност 11 997 218 лв., а не изнесените в публичното пространство 5 905 900 лв.
Важно е да се отбележи, че общините ще имат възможност в срок до 01.03.2024 г. да правят изменения и допълнения в списъка за приоритетни проекти, които се подават за одобрение за периода 2024-2025 г. Настоящата информация е част от проекта за Закона за държавния бюджет за 2024 и е възможно да настъпят изменения до окончателното му приемане. Дори и рамката да се промени, Община Русе има готовност да предложи допълнителни проекти за финансиране от държавен бюджет 2024.
Гражданите, желаещи да споделят визията си за развитието на общината в различните сфери, имаха възможност да го направят при изготвянето на основния стратегически документ на общината - ПИРО, за който са проведени обществени обсъждания, фокус групи и анкети, вкл. приемане на проектни идеи. Друга такава възможност за подаване на предложения и идеи е това да се случи при ежегодните публични обсъждания при приемането на бюджета на Община Русе, включително предложения по капиталовата програма. Проектни предложения от представители на политически сили, както и от общински съветници не са получавани в местната администрация, както и не е взимано участие от тях във фокус групи при изготвянето на ПИРО.
Община Русе приветства всяка активност от страна на гражданите, гражданските организации и сдружения, бизнеса, неправителствените организации и новите общински съветници. Те могат по всяко време да се обръщат към общинската администрация със свои идеи и предложения, свързани с развитието на общината, както и да получат достоверна информация за дейността й.