Работата по закриването на домовете за изоставени деца в Русенска област е в напреднал етап и вероятно това ще е пилотната за България област, в която няма да съществуват такива институции. Това отчетоха на кръгла маса вчера специалисти по социални дейности.
Регионалният координатор на организацията „Надежда и домове за децата“ Елена Петкова съобщи, че от 2012 г. до края на 2013 г. са успели да върнат в биологичните им семейства 11 деца, други 8 бебета от 0 до 3 години с увреждания или хронични заболявания са настанени при приемни родители, а 20 деца са осиновени, преди да бъдат изведени от дом „Майка и дете“. Като постижение се отчита закриването на дом „Райна Гатева“ и свиването до минимум на домовете „Св.Димитър Басарбовски“, „Надежда“ и тези в Стърмен и Брестовица. 
Първите резултати в отглеждането на децата, които са изведени от институциите, са налице и те ясно показват, че малчуганите се развиват и наваксват пропуснатото в домовете, коментираха експерти. Според тях няма нито една теза, която да е в защита на домовете и тяхното оставане да съществуват, макар и в минимален брой и капацитет. За децата най-добрият вариант е да няма никакви институции и да се работи по организирането на алтернативни варианти на семейна среда, ако това е невъзможно да се случи в биологичното семейство, допълни още Елена Петкова.
До края на юни дом „Майка и дете“ трябва да бъде закрит, а до 2015 г. същото ще се случи и с „Басарбовски“.