3-тонен компютърен томограф на стойност 1 млн. лева пристигна вчера в Комплексния онкологичен център в Русе. Скенерът ще се използва за планиране на пациентите за лъчелечение и локализация на туморни образувания в тялото, като ще подава данни към линейния ускорител за облъчване и унищожаване на раковите клетки. Самият линеен ускорител пристигна преди месеци и вече е монтиран, но се очаква Агенцията по ядрено регулиране да провери и лицензира апаратурата, поясни управителят на Онкото д-р Камен Кожухаров. До края на месеца ще бъде доставена и дозиметричната апаратура, без която лекарите и физиците не могат да започнат работа. Д-р Кожухаров се надява, че през следващия месец ще започне лечението на онкоболните на уникалния по рода си за Югоизточна Европа апарат.
До края на месеца в Онкото се очаква да пристигне и нов рентгенов апарат. Цялата техника се доставя по проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център - Русе“ по ОП „Регионално развитие“ на обща стойност близо 6,8 милиона лева. Само закупената високотехнологична медицинска апаратура е за 5 530 000 лв. Останалите средства бяха вложени в ремонт и модернизиране на центъра. Старата техника е бракувана и ще бъде предлагана на други лечебни заведения за резервни части, тъй като производителят е преустановил дейността си и поддръжката й е невъзможна.
18 600 души се водят на отчет в Онкото в Русе, но модерната апаратура ще бъде на разположение на 490 000 души при нужда, тъй като центърът е междуобластен. Годишно близо 900 пациенти ще ползват апаратурата за лъчелечение, а около 1800 - възможностите на съвременната образна диагностика.