„Пожелаваме успех на новия министър на правосъдието и сме изключително удовлетворени, че за пръв път в правителството има вицепремиер, който да отговаря за реформата в правосъдието. Това означава, че най-после му се отдава дължимото внимание“, заявиха вчера в Русе съдиите Нели Куцкова и Мирослава Тодорова.
Три от най-ярките лица на Съюза на съдиите в България - председателят Таня Маринова, изпълнителният директор Мирослава Тодорова и Нели Куцкова пристигнаха по покана на местната структура за семинар по актуалните проблеми на правосъдието в страната. А днес се очаква да пристигне и членът на ВСС Калин Калпакчиев. Той ще представи пред магистратите от Русе работата на специалната комисия към ВСС, която трябва да направи анализ на натовареността на съдиите и прокурорите в различните съдилища в страната и да предложи мерки за уеднаквяването й. Защото сега на едно място съдии изнемогват от работа, а другаде гледат по 3 дела месечно, при това за същата заплата.
„Това, което се опитва да направи ВСС, е много важно и отдавна трябваше да бъде направено - да се формулира колко точно дела един съдия може да разгледа без компромис с качеството. Вярно е, че става дума за различни по тежест дела, с различна правна сложност, не може да се отмери с една дума. Трудно е, но не е невъзможно, а и не сме пионери в тази област, има в света достатъчно методики, които изчисляват тази допустима норма“, обясни съдия Тодорова. Според нея мерките не минават обезателно през промяна на съдебната география и закриване на съдилища, защото не трябва да се ограничава достъпът на хората до правосъдие. Но е имало практика да се командироват съдии от големия град в малки населени места и може би този опит ще се окаже адекватен, казва Тодорова.