Бизнесът, свързан с корабостроенето и кораборемонта, ще има нужда от по 120-150 средни специалисти годишно, каза днес за БТА Светлин Стоянов, председател на Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК). По думите му това показва направеният от организацията анализ за нуждата от кадри през следващите 20 години. По думите на Стоянов освен средните специалисти, компаниите в морската индустрия ще имат нужда и от по 40-50 специалисти с висше образование всяка година.
Тъй като в момента кадрите са недостатъчно, бизнесът "внася" работници от чужбина. Стоянов уточни, че преди войната в Украйна наеманите са били предимно от тази държава. В момента кадри се набират най-вече в съседна Турция. Това обаче е мярка в краткосрочен и средносрочен план, допълни Стоянов. И подчерта, че България трябва да започне сама да подготвя нужните на бизнеса специалисти.
Всъщност проблемът не е само у нас, а в цяла Европа, защото младите хора губят интерес към инженеринговите професии, допълни Стоянов. Според него би трябвало този тип професии, при които човек създава реални неща с ръцете си или с проектиране, да се представят на децата още преди да навършат 7 клас. Така има шанс да бъде привлечен интересът им, обясни Стоянов. Той отчете, че корабостроенето и кораборемонтът отдавна не са "черни" и мръсни индустрии. Според него най-вероятно бизнесът също има някаква вина, защото не е достатъчно ясен с посланията си към младите, нито е с достатъчно публично присъствие.
Позицията на Стоянов беше, че и държавата трябва да се ангажира повече с тези проблеми и да регулира обучението в България. Необходимо е да се направи подробен анализ на системата на образованието - какви кадри се произвеждат, колко от тях намират реализация на пазара, какви са потребностите на бизнеса, посочи Стоянов. И допълни, че на тази база би трябвало да се разработи стратегия кои училища ще бъдат приоритетни. В момента най-висок стандарт поддържат езиковите гимназии, но те не дават никаква професия на възпитаниците си, коментира Стоянов и допълни, че във Варна има професионална морска гимназия, но интересът на младите хора към специалностите в нея не е достатъчно голям. 
БНАКК и Техническият университет във Варна днес бяха съорганизатори на Кариерен форум "Дигитализация, иновации и перспективи в корабната индустрия". Домакин на събитието бе учебното заведение. В рамките на форума студентите от всички специалности и професионални направления имат възможност за директен разговор с представители на бизнеса в търсене на своето бъдещо работно място или стаж, както и да получат съвети за успешна професионална реализация.
Интересът към морските специалности намалява през годините, може би защото много от нещата, които правят фирмите в този бранш, не стават публични, коментира заместник ректорът по научна дейност и електронно управление на университета доц. инж. Христо Ненов. Според него морският бизнес отдавна е излязъл от стандартните представи, той е високо автоматизиран и бъдещето му е изключително технологично насочено. По думите на Ненов това е една от причините университетът да провежда такъв кариерен форум, защото така младите хора получават възможност да видят, да научат и ако искат - да се преориентират.