Ще изчезнат ли най-малките села поради топящото се застаряващо население, както демографите предричат от много време? Ако се съди по последните данни на ГРАО, тенденцията е по-скоро обратната. Към 15 септември в област Русе има 6 села с под 100 жители. В пет от тях обаче броят им е по-голям отколкото преди 5 години.
През 2018 г. в Пепелина са живели едва 4 души. Това е числото на регистрираните по настоящ адрес там, което дава ГРАО. Днес те са 10 пъти повече - 43. Удвоили са се жителите на Пет кладенци (от 24 на 47) и Церовец (от 40 на 81). Още по-голям ръст се отчита в Широково (от 25 на 93) и Черешово (от 25 на 89). 
Нисово, което преди 5 години бе с 40 жители днес има 168, населението на Божичен е нараснало от 83 на 219. И само Беляново намалява от 77 на 66 души. 
По-близките до град Русе села имат много сериозен ръст на населението. Червена вода е увеличила жителите си с над 700, а Николово - с около 600. 
Тенденцията за изселване от областния център Русе към околните села бе забелязана за пръв път по пандемията от Ковид-19. Тогава много хора напуснаха града, за да намалят опасността от заразяване или просто да избягат от ограничителните мерки. През следващите години броят им само се увеличи, а и причините да се избяга от града не намаляха тъй като ескалира и проблемът с постоянните обгазявания и неприятните миризми. По-заможните русенци заформиха истински „квартали на богатите“ в някои близки до града села. А драстично поскъпналите апартаменти накараха други да се ориентират към много по-евтините селски къщи. В резултат градът взе да се топи с бързи темпове, а селата неочаквано живват.